Home

SCHAKEL KETENSIEF IN VOOR

STRATEGIE

Sparringpartner voor directie en management in strategische vraagstukken. Helpt richting geven aan duurzame bedrijfsontwikkeling in alle opzichten. Vertaalt consumentenvraag naar boerenerf met alle schakels daar tussenin.

KETENADVIES

Organisator van nieuwe businessmodellen. Helpt met het vinden van geschikte partners voor uw innovatie. Adviseert en ondersteunt in het opzetten van nieuwe ketensamenwerkingen, gericht op het vermarkten van duurzaamheid.

PROJECTMANAGEMENT

Projectleider en -begeleider. Voor een heldere projectstructuur, passende (co)financiers en het vinden van geschikte partners, van binnen en buiten de agrifood. In te zetten op onderdelen of als over-all projectmanager.

Meer weten of een afspraak maken?

FILOSOFIE

De consument van nu wil weten wat er met zijn voedsel is gebeurd, voordat het op z’n bord ligt. Hij hecht steeds meer waarde aan de manier waarop het voedsel tot stand komt. De toegevoegde waarde van een product wordt dus steeds meer bepaald door het begin van de keten. Dit vraagt om innovatie en meer samenwerking tussen de verschillende individuele schakels in voedselketens.

Product en producent worden samen het verhaal. Voor kleine niches, maar ook voor de grotere stromen. Niet de intensiviteit of extensiviteit van de individuele schakels gaat het succes bepalen. Het komt aan op “ketensiviteit”, de mate waarin ketenpartijen samen innoveren en optimaliseren.

ACTIVITEITEN

Ketensief werkt actief met u mee in het maken van een omslag, zodat uw persoonlijke en/of bedrijfswaarden ook waarde gaan opleveren in de markt. Concreet: uitvoeren van benchmarks, haalbaarheidsanalyses, schrijven van businessplannen, verzorgen brainstormsessies, workshops of presentaties, sparren over strategische keuzes t.a.v. ketensamenwerking en duurzaam vermarkten.

Ketensief verzorgt projecten van A tot Z, maar kan u op onderdelen binnen een project werk uit handen nemen. Begeleiding bij het opzetten van goede projectstructuur, organiseren van passende (co)financiering, vinden van geschikte partners en over-all projectleiding.

VOOR WIE

De kern van ketensieve samenwerking is dat het over meerdere schakels in de keten gaat. Daarom is Ketensief actief voor nagenoeg alle typen partijen die actief zijn in agrifood ketens. Dit kan gaan over (groepen) boeren, hun toeleveranciers (bijv. voerfabrikanten, fokkerijorganisaties, dierenartsen), verwerkers en retailers, die samen op zoek zijn naar toegevoegde waarde uit verduurzaming.

In dezelfde projecten is Ketensief vaak opdrachtnemer, adviseur en gesprekspartner voor:

  • Brancheorganisaties
  • Maatschappelijke organisaties
  • Kennisinstellingen
  • Overheden

PROJECTEN

Klik op de plaatjes voor meer info

Untitled design (30)
LandvanWaarde
2
Wroetvarken
4
Data Science Land van Cuijk
Untitled design (32)
Volwaard
7
Rondeel
1
Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland
3
Waardecreatie in Ketens (WiK)
6
DEP Moerdijk

OPDRACHTGEVERS

alliantie verduurzaming
Ketensief ZLTO
Ketensief Rondeel
Ketensief Startlife
Ketensief WUR
Ketensief Dierenbescherming