Ketensief

Waardecreatie in ketens

Het agrofoodcluster in Nederland heeft een unieke waarde en produceert kwalitatief hoogstaand, veilig en gezond voedsel en grondstoffen om consumenten in met name Noord West Europa te voeden. Om het toekomstperspectief in de diverse sectoren te behouden en uitwisselbaarheid te voorkomen zijn de komende jaren transities nodig, waarbij blijvend waarde toegevoegd wordt in ketens.

Er zijn de afgelopen jaren diverse, soms schijnbaar tegengestelde, bewegingen op gang gekomen om hieraan bij te dragen. Soms zijn die bewegingen gericht op waarde toevoegen, soms meer op waarde herverdelen. LTO-Nederland, Rabobank en NAJK hebben in 2021 de handen ineengeslagen om tot een verbindende beweging van waardecreatie te komen, via het gezamenlijke programma Waardecreatie in Ketens.

Voor dit programma zijn een aantal doelen geformuleerd:

 1. Retailers, verwerkers en boeren/telers laten samenwerken aan het bouwen van agrofoodketens waarin de boer geen uitwisselbare leverancier van een grondstof is, maar een zakelijke partner met wie ze samen voor de lange termijn een product ontwikkelen, waarvoor de consument de juiste prijs wil betalen.
 2. We creëren een business ecosysteem dat waarde(n) en de kansen om die te ontdekken en realiseren, vertaalt in verduurzaming van de keten en de commerciële financiering daarvan.

 

Rol en taken o.a.

 • Kwartiermaker: analyse + advies
 • Trekker regieteam
 • Opstellen meerjarig programma en organiseren financiering
 • Programmamanager

Projectpartners

 • LTO-Nederland, NAJK, CBL, FNLI
 • Diverse grote toeleverende en verwerkende bedrijven, supermarkten en banken

Resultaat

 • Analyse op basis van o.a. gesprekken met retailers, ketenpartijen, boerenvertegenwoordigers uit veel sectoren en beleidsmakers
 • Advies voor langjarig programma
 • Programma ondergebracht bij Alliantie Verduurzaming Voedsel
 • Leergang Waardecreatie in Voedselketens van start

Meer weten over Waardecreatie in Ketens? Klik op onderstaand logo of neem contact op met Ketensief.