DEP | Biomassacentrale Moerdijk

DEP | Biomassacentrale Moerdijk

Energiecentrale BMC Moerdijk is uniek omdat het de enige centrale op het Europese vasteland is die grootschalig -via verbranding- pluimveemest omzet in groene stroom. Initiatiefnemers en eigenaars zijn de pluimveehouders (verenigd in de Coƶperatie DEP), energieproducent PZEM Energy en ZLTO (de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie).


Rol en taken
Secretaris/penningmeester van de Stichting DEP (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij). Samen met andere bestuurders en directie van de stichting:

  • strategie bepaald
  • pluimveehouders betrokken
  • projectpartners geworven (energiemaatschappijen, installatiebouwers, investeerders)
  • contracten gemaakt
  • communicatiebeleid opgezet en uitgevoerd

Resultaat
Oprichting van Biomassacentrale Moerdijk, waarin ruim een derde van alle Nederlandse pluimveemest wordt omgezet in groene energie

Meer weten over DEP/BMC Moerdijk? Klik op onderstaand logo of neem contact op met Ketensief.

Ketensief BMC Moerdijk