LandvanWaarde

LandvanWaarde

LandvanWaarde is de naam van een nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Het bestaande systeem met alleen subsidie is niet sterk genoeg gebleken om de biodiversiteit in boerenland structureel te versterken en een logisch onderdeel te maken van het boerenbedrijf. LandvanWaarde is de nieuwe naam van het project Dairyland Stewardship Council, opgezet om van natuur, landschap en biodiversiteit een serieuze economische pijler onder Nederlandse agrarische bedrijven te maken.

LandvanWaarde organiseert en bundelt verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen en biedt deze als maatwerk aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toegang tot grond, rentekorting bij banken of ontwikkelruimte binnen gemeenten. Het systeem combineert de voordelen voor de boer met een bijdrage aan de doelstelling van andere belanghebbenden.


Rol en taken

 • Over-all projectleiding
 • Nieuwe impuls geven aan het project Dairyland Stewardship Council
 • Mede-bedenker van de nieuwe systematiek
 • Uitvoering haalbaarheidsanalyse
 • Opzetten pilot
 • Organiseren deelname (markt)partijen in het systeem (boeren, banken, zuivelverwerkers, terreinbeheerders, overheden, waterschappen, vermogensbeheerders, …)


Resultaat

 • Nieuwe systematiek ontwikkeld
 • Haalbaarheidsanalyse afgerond
 • Pilot in Noord-Salland afgerond: met 30+ boeren maatregelen doorgevoerd en beloningen gestapeld
 • Projectpartner ASR heeft haar ervaring in LandvanWaarde omgezet in een landelijke variant voor duurzame erfpacht
 • Project is thematisch en geografisch opgeschaald naar SalLand Loont

Meer weten over LandvanWaarde? Klik op onderstaand logo of neem contact op met Ketensief.