Ketensief

Wroetvarken

De Wroetvarkenketen is uniek in Nederland, en misschien wel in de wereld. Stichting de Wroetstal is eigenaar van het merk en ontwikkelt het constant door, samen met de aangesloten deelnemers uit alle schakels van de varkensvleesketen. Aan de keten nemen 20 varkenshouders deel, een voerfabrikant, een slachterij, 3 grossiers en een kleine 100 slagers.

De varkens hebben allemaal dezelfde unieke genetica. Ze worden niet alleen geselecteerd op vleeskwaliteit, maar ook op moedereigenschappen, robuustheid, vitaliteit en vriendelijkheid.

Elke Wroetstal is nieuw gebouwd, volgens de strenge Wroetnormen: de varkens worden in grotere groepen gehouden en krijgen veel daglicht. Door de dikke laag strooisel kunnen ze hun natuurlijke wroetgedrag vertonen en ze krijgen non-GMO voer. Elke Wroetvarkenshouder neemt daarnaast op z’n eigen bedrijf aanvullende maatregelen voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Ook uniek is de prijssystematiek: de prijzen fluctueren niet mee met de weeknoteringen, maar worden onafhankelijk berekend en staan per halfjaar vast, voor alle schakels in de keten. Hierdoor ontstaat rust en ruimte voor de varkenshouders om zich bezig te houden met de goede verzorging van de varkens en om in de toekomst door te ontwikkelen.

Rol en taken o.a.

  • Ketenregie
  • Organiseren borging door onafhankelijke organisaties
  • Opzetten prijsstrategie
  • Strategisch advies bestuur Stichting de Wroetstal in de doorontwikkeling van de organisatie en het concept
  • Financiering innovatieve projecten

Resultaat

  • Afstemming tussen de stichting en de deelnemers en tussen de deelnemers onderling in de vorm van contracten en criteria voor elke schakel
  • Prijssysteem met stabiele prijzen
  • Organisatiestructuur
  • Financiële ondersteuning door Provincie Overijssel en LNV voor o.a. ontwikkeling innovatieve speenbiggenstal en kennisuitwisseling biodiversiteit

Meer weten over het Wroetvarken? Klik op onderstaand logo of neem contact op met Ketensief.