Ketensief

Data Science Agrifood Land van Cuijck

In en om Boxmeer zijn diverse bedrijven actief met een sterke positie in internationale pluimveeketens. Soms hebben ze een gezamenlijke achtergrond of ontstaansgeschiedenis, maar hebben ze zich in de loop van de tijd zelfstandig verder ontwikkeld, waardoor de onderlinge verbindingen niet overal even sterk meer zijn. De behoefte is ontstaan om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om de onderlinge verbindingen te versterken, ten dienste van zowel de individuele als de gezamenlijke concurrentiepositie.

Een van de drivers achter deze behoefte is de constatering dat data een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het toekomstige concurrentieveld. Met andere woorden: toegang tot kwalitatief hoogwaardige data uit de hele keten en de capaciteit om deze toe te passen in strategische ontwikkelingen wordt steeds bepalender voor de concurrentiepositie.

 

Rol en taken
Aanjager,  procesbegeleider en netwerkontwikkelaar, namens Agrifood Capital

Plan opgesteld voor R&D samenwerking binnen pluimveehouderijketens in N-O Brabant: welke thema’s – vorm – partners – concrete vervolgstappen

Activiteiten:

  • Verkennende gesprekken
  • Begeleiding brainstorm en vervolgsessies
  • Formuleren gezamenlijke ambities
  • Vertaling naar concrete actielijnen

Projectpartners
Hendrix Genetics BV, Marel Poultry BV, MSD Animal Health en Trouw Nutrition HiFeed BV, TU/e en Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

Resultaat

  • Netwerk data scientists van de deelnemende partijen gestart
  • Toetreding tot alliantie Slimme Varkensketen van partijen die voorheen nog geen lid waren
  • Aanzet voor een virtuele poultry keten
  • Inbreng geleverd in ontwikkeling Innovatieprogramma Landbouw en Voedsel Brabant, driver Smart Farming Dierlijk
  • Inbreng geleverd in FoodSwitch programma (Nationaal Groeifonds)

Meer weten? Klik op onderstaand logo of neem contact op met Ketensief.