International Insect Centre

International Insect Centre

InsectCentre is een netwerkorganisatie van organisaties die op verschillende manieren betrokken zijn bij het kweken van insecten. InsectCentre heeft tot doel alle partijen die een bijdrage willen leveren aan de succesvolle introductie van insecten ten behoeven van feed, food en farma te verbinden om daarmee een versnelling te bereiken die groter is dan elk van de deelnemers voor zich alleen kan bereiken.

Rol en taken
Voor de Vereniging van Insectenkwekers een scenario-analyse gemaakt voor de mogelijke opschaling van de insectensector in Nederland, voor zowel humane voeding als diervoeding:

  • projectleiding
  • opstellen scenario-analyse
  • advisering over te volgen route naar volwassen sector

Resultaat
Naar aanleiding van het rapport is het International Insect Centre opgericht, waarin de partijen die er toe doen in de Nederlandse insectensector hun krachten bundelen. Verder is onze scenario-analyse gebruikt als roadmap in de stukken van de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) van de VN.

Meer weten over het Insect Centre? Klik op onderstaand logo of neem contact op met Ketensief.