Strategie

Strategie

Sparringpartner voor directie en management in strategische vraagstukken. Helpt richting geven aan duurzame bedrijfsontwikkeling in alle opzichten. Vertaalt consumentenvraag naar boerenerf met alle schakels daar tussenin.