Ketensief

Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Dit Actieplan is op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 met tien organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties, aangeboden aan de provinciale politiek. Hierin hebben ze hun gezamenlijke ambities op het gebied van natuurinclusieve landbouw voor de provincie Gelderland gepresenteerd.

Inmiddels zijn deze ambities onderschreven door meer dan 25 partijen. Zij werken onder de vlag van het platform samen in ongeveer 30 projecten aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw.

Rol en taken o.a.

 • Organiseren en ondersteunen samenwerking partners en overige partijen
 • Ontwikkelen en bewaken van de uitvoeringsstrategie
 • Afstemming en aansluiting met landelijke initiatieven
 • Relatiebeheer naar partners en aanboren nieuwe netwerken
 • Inhoudelijk en strategisch overleg met stakeholders
 • Ondersteunen en initiëren projectontwikkeling
 • Leidinggeven aan de twee andere programmateamleden
 • Inhoudelijk betrokken bij projecten rond verdienmodellen, monitoring en beleid & regelgeving

Projectpartners
Natuur en Milieu Gelderland is directe opdrachtgever. Samenwerking met alle 26 projectpartners.

Resultaat

 • Goed draaiend Platform
 • Veel nieuwe partijen toegetreden en nieuwe projecten opgestart
 • Enthousiast programmateam
 • Ondanks de Covid-beperkingen veel activiteiten en maatregelen in 2021 en 2022

Meer weten over het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland? Klik op onderstaand logo of neem contact op met Ketensief.